Uw huis laten taxeren

Een taxatie en een waardebepaling worden met regelmaat door elkaar gebruikt. Tussen deze begrippen zit wel degelijk verschil.

Een taxatie is een uitgebreide schriftelijke onderbouwing van de waardebepaling van onroerend goed waarbij naast de waarden ook de belangrijkste eigenschappen, omgevingsfactoren, de publiek- en privaatrechtelijke aspecten en de bouwkundige staat van het pand worden belicht. Als er een officieel document nodig is van de waarde van de woning dan kan ik dat voor u regelen.

Een waardeverklaring is een verkorte versie van het taxatierapport en meldt enkel de waarde van de woning.

Meer informatie over een gratis waardebepaling